Приклад фінансового звіту

Фінансовий план бізнес-ідеї

1. Капітальне інвестування

Для того, щоб реалізувати бізнес-ідею ПП "Фіт-Стайл" необхідно визначити суму інвестицій. Інвестувати планується в основний та оборотний капітал. Визначимо суму, яку потрібно вкласти на придбання основного капіталу.

 • Вартість обладнання становить 150.0 тис. грн.
 • Для комплектації виробничого процесу та офісу необхідні меблі, їх вартість становить 50.0 тис. грн.
 • Вартість комп'ютерної техніки становить 5.0 тис. грн.
 • Для організації роботи комп'ютерів необхідно придбати програмне забезпечення, його вартість становить 3.0 тис. грн.

В таблиці показано вартість необхідних необоротних активів.

Таблиця 1 - Вартість необоротних активів, які планується придбати, тис. грн.


Рисунок 1 - Структура капітальних інвестицій ПП "Фіт-Стайл"

Таким чином, вартість необоротних активів складає 208 тис. грн. Витрати на придбання необоротних активів не зараховуються до витрат відразу, сума списується в вигляді амортизаційних відрахувань. Компанія обрала лінійний спосіб амортизації.

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

2. Планування поточних витрат

До витрат операційної діяльності входять:

 • витрати на закупку матеріалів, сировини та товарів;
 • витрати на оплату праці;
 • соціальні відрахування (ЄСВ);
 • амортизаційні витрати;
 • інші витрати.

2.1. Витрати на оплату праці

Для організації праці використовуватиметься наймана робоча сила. Проведемо планування чисельності персоналу та витрат на оплату праці на наступних 5 років.

Таблиця 2 - Планування чисельності персоналу ПП "Фіт-Стайл" та фонду оплати праці на 2016 - 2020 рр


Плановий фонд оплати праці ПП "Фіт-Стайл" в 2016 році становить 117.12 тис. грн.
В 2017 році планується збільшення витрат на персонал на 80.52 тис. грн.
В 2018 році заплановано збільшення витрат відносно 2017 року на 95.16 тис. грн.
В 2019 році планується збільшення витрат відносно 2018 року на 109.80 тис. грн.

У 2020 році кількість персоналу компанії ПП "Фіт-Стайл" складе 6 чол., а фонд оплати праці - 527.04 тис. грн., що більше минулорічного показника на 124.44 тис. грн.

2.2. Планування амортизаційних витрат

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

Підрахуємо формування амортизаційних сум на наступних 5 років.

Таблиця 3 - Формування амортизаційних витрат по необхідних основних активах підприємства лінійним методом, в тис. грн.


Відповідно до Податкового Кодексу Україні лінійний метод амортизації є рівномірним методом списання суми протягом всього періоду використання. Політика списання амортизації закріплюється обліковою політикою підприємства. Для розрахунку лінійного способу амортизації використовується формула:

К = (1/n) x 100,

де К - норма амортизації, а n - період використання (в роках).

Покажемо порядок розрахунку лінійної амортизації:

Сума амортизації обладнання становить:
(150.0 - 1.50) / 4.0 = 37.13 тис. грн.

Щорічна сума амортизації меблів становить:
(50.0 - 0.50) / 4.0 = 12.38 тис. грн.

Щорічна сума амортизації комп'ютерів становить:
(5.0 - 0.05) / 4.0 = 1.24 тис. грн.

Щорічна сума амортизації програмного забезпечення становить:
(3.0 - 0.03) / 2.0 = 1.49 тис. грн.

2.3. Планування адміністративних витрат та витрат на збут

Оренда. Підприємство планує брати в оренду приміщення. Проведемо планування витрат на оренду приміщення. В 2016 році витрати на оренду складуть 36.0 тис. грн. На наступний рік планується ріст витрат 3.60 тис. грн. Таким чином, плановий показник на 2017 рік складе 36.0 тис. грн. В 2018 році планується збільшення витрат на оренду на 3.96 тис. грн. у порівнянні з 2017 роком. Сума орендних платежів в 2019 році планується на рівні 47.92 тис. грн., що більше показника 2018 року на 4.36 тис. грн. В 2020 році рівень витрат складе 52.71 тис. грн., це на 4.79 тис. грн. більше показника за 2019 рік.

Реклама. В 2016 році витрати на рекламу та просування заплановано в сумі 15.0 тис. грн. На наступний рік планується збільшення витрат 3 тис. грн. Таким чином, плановий бюджет на рекламу в 2017 році складе 15.0 тис. грн. В 2018 році планується ріст витрат на рекламу на 1.80 тис. грн. в порівнянні з 2017 роком. Витрати на рекламу в 2019 році заплановано на рівні 21.78 тис. грн., що більше показника 2018 року на 3.96 тис. грн. В 2020 році рівень витрат на рекламу складе 23.96 тис. грн., це на 2.18 тис. грн. більше показника за 2019 рік.

Зв'язок. Для роботи компанія використовує інтернет та мобільний зв'язок. Планові витрати в 2016 році складають 2.0 тис. грн. В 2017 році планується збільшення витрат на зв'язок на 0.20 тис. грн. В 2018 році витрати на зв'язок складуть 2.42 тис. грн., в 2019 - 2.66, а в 2020 році - 2.93 тис. грн.

В 2016 витрати на бухгалтерське обслуговування складуть 10.0 тис. грн.

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

Проведемо планування витрат комунальних платежів.

Таблиця 4 - Планування комунальних платежів ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020 рр.

З врахуванням енергоспоживання необхідного обладнання можна спрогнозувати планове споживання електрики в 2016 році, воно складе 20.0 тис. грн. За використання води необхідно буде сплачувати 7.0 тис. грн. Загальна сума витрат за енергетичні, природні ресурси та комунальні послуги складає в 2016 році 27 тис. грн., в 2017 році 29.70 тис. грн., в 2018 році 32.67 тис. грн., в 2019 році 35.94 тис. грн., в 2020 році - 39.53 тис. грн.

Перелічені вище витрати відносяться в бухгалтерському обліку та інших витрат. Ці витрати відносять до собівартості продукції, тому необхідно їх підсумувати. Проведемо це в таблиці 5.

Таблиця 5 - Планування інших витрат операційної діяльності ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020 рр.


Рисунок 4 - Планування інших витрат операційної діяльності ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020рр.

Підрахувавши всі можливі елементи затрат, можна знайти суму майбутніх витрат операційної діяльності. Однак для цього нам необхідно спланувати ще використання матеріалів (матеріальні затрати). Дані матеріали використовуються відповідно до обсягів діяльності - чим більше виготовляється продукції - тим більші затрати. Для обчислення матеріальних затрат підсумуємо всі розраховані вище витрати. В 2016 році вони склали 90 тис. грн., в 2017 році - 101.50 тис. грн., в 2018 - 114.05 тис. грн., в 2019 році інші затрати склали 127.02 тис. грн., а в 2020 - 139.72 тис. грн.

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

2.4. Матеріальні затрати

Як зазначалось вище, матеріальні витрати визначаються пропорційно обсягам виробництва. Для цього використовується такий показник як матеріалоємність. Для нашої діяльності показник матеріалоємності становить 3.0 %. Щоб підрахувати суму витрат операційної діяльності (ВОП1) за 2016 рік, потрібно підсумувати всі елементи затрат:

Матеріальні витрати + ФОП + Амортизація + Комунальні витрати = Витрати операційної діяльності (ВОП)

3.0/100 * ВОП1 + 117.12 + 52.22 + 90 = ВОП1

ВОП1 - 3.0/100* ВОП1 = 259.34

ВОП1 = 267.36

Витрати операційної діяльності в 2016 році складуть 267.36 тис. грн.

Матеріальні витрати в 2016 році складуть 267.36 * 3.0 / 100 = 8.02 тис. грн.

Витрати операційної діяльності в 2017 році складуть : 351.36 / (1 - 3.0 / 100) = 362.23 тис. грн.

Матеріальні витрати в 2017 році складуть 362.23 * 3.0 / 100 = 10.87 тис. грн.

Витрати операційної діяльності в 2018 році складуть : 457.59 / (1 - 3.0 / 100) = 471.74 тис. грн.

Матеріальні витрати в 2018 році складуть 471.74 * 3.0 / 100 = 14.15 тис. грн.

Витрати операційної діяльності в 2019 році складуть : 580.35 / (1 - 3.0 / 100) = 598.30 тис. грн.

Матеріальні витрати в 2019 році складуть 598.30 * 3.0 / 100 = 17.95 тис. грн.

Витрати операційної діяльності в 2020 році складуть : 666.76 / (1 - 3.0 / 100) = 687.38 тис. грн.

Матеріальні витрати в 2020 році складуть 687.38 * 3.0 / 100 = 20.62 тис. грн.

2.5. Планування витрат операційної діяльності

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

З приведених вище розрахунків можна підсумувати загальну суму витрат операційної діяльності. Зробимо це в таблиці 6.

Таблиця 6 - Планування витрат операційної діяльності ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020 рр.


Рисунок 5 - Планові витрати операційної діяльності ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020 рр.

Матеріальні витрати підприємства в 2016 році складають 8.02 тис. грн. В наступному році вони збільшаться на 2.85 тис. грн. (темп приросту складає 35.48%). За період з 2017 по 2018 рр. матеріальні витрати збільшаться на 3.29 тис. грн. і складуть 14.15 тис. грн. В наступному році показник збільшаться на 3.80 тис. грн. (26.83%). В 2020 році матеріальні витрати складуть 20.62 тис. грн., що більше показника попереднього року на 2.67 тис. грн., темп приросту складає 14.89%.

Фонд заробітної плати складе в 2016 році 96 тис. грн. В наступному році витрати збільшаться на 66 тис. грн. (очікуваний темп приросту 68.75%). За період з 2017 по 2018 рр. витрати на оплату праці збільшаться на 78 тис. грн. і складуть 240 тис. грн. В наступному році показник збільшиться на 90 тис. грн. (37.50%). В 2020 році витрати на оплату праці складуть 432 тис. грн., що більше показника попереднього року на 102 тис. грн., темп приросту складе 30.91%.

Соціальні відрахування складають в 2016 році 21.12 тис. грн. В наступному році вони виростуть на 14.52 тис. грн. (темп приросту заплановано на 68.75%). За період з 2017 по 2018 рр. соціальні витрати збільшаться на 17.16 тис. грн. і складують 52.80 тис. грн. В наступному році показник збільшиться на 19.80 тис. грн. (37.50%). В 2020 році витрати на соціальне страхування складуть95.04 тис. грн., що більше показника попереднього року на 22.44 тис. грн., темп приросту запланований на рівні 30.91%.

Амортизаційні витрати складуть в 2016 році 52.22 тис. грн.

Інші витрати складуть в 2016 році 90 тис. грн. В наступному році вони зростуть на 11.50 тис. грн. (темп приросту запланований на рівні 12.78%). За період з 2017 по 2018 рр. інші витрати зростуть на 12.55 тис. грн. і складуть 114.05 тис. грн. В наступному році показник зросте на 12.97 тис. грн. (11.37%). В 2020 році інші витрати складуть 139.72 тис. грн., що більше показника попереднього року на 12.70 тис. грн., темп приросту заплановано на рівні 10.00%.

Планові витрати операційної діяльності складуть в 2016 році 267.36 тис. грн. В наступному році вони виростуть на 94.87 тис. грн. (темп росту - 35.48%). За період з 2017 по 2018 рр. операційні витрати виростуть на 109.51 тис. грн. і складуть 471.74 тис. грн. В наступному році показник витрат збільшиться на 126.56 тис. грн. (26.83%). В 2020 році витрати складуть 687.38 тис. грн., що більше показника 2019 року на 89.08 тис. грн., темп приросту заплановано на рівні 14.89%.

3. Планування джерел для інвестицій

Крім інвестицій в основний капітал, підприємству необхідні і інші вкладення. Для реєстрації бізнесу витратиться 1.50 тис. грн., це сума, яка необхідна на оформлення документів, реєстрацію в контролюючих органах, виготовлення печатки та ін. Для початку діяльності необхідно, щоб на складі знаходились товарні (матеріальні) запаси. Прогнозована сума залишків товарів на складі на початок діяльності складає 30.0 тис. грн. Для організації діяльності на початковому етапі необхідні готівкові кошти, їх сума складає 10.0 тис. грн. Щоб бізнес запрацював, необхідно провести ремонт приміщення. За попередніми підрахунками вартість ремонтних робіт становить 70.0 тис. грн.

Потрібно врахувати, що ПП "Фіт-Стайл" не зможе з першого місяця роботи заробити на утримання персоналу, сплату комунальних та податків. Для цього необхідно мати резервні кошти, які можна буде використати на випадок недоотримання планового рівня доходу. Планові річні видатки становлять 267.36 тис. грн., в місяць необхідно близько 13.10 тис. грн.

Таким чином, для бізнесу потрібна сума 332.60 тис. грн. в т.ч.:

 • основні запаси 205 тис. грн.;
 • нематеріальні активи 3.0 тис. грн.;
 • запаси товарів та матеріалів 30.0 тис. грн.;
 • гроші на розрахунковому рахунку 10.0 тис. грн.;
 • капітальні інвестиції (ремонт) 70.0 тис. грн.;
 • додаткова сума на реєстрацію бізнесу 1.50 тис. грн.
 • резервний капітал на погашення витрат 13.10 тис. грн.

На підприємствах для придбання активів використовується власний та залучений капітал. Власним капіталом є статутний капітал та прибуток, за рахунок який придбаваються активи. Оскільки підприємство ще не отримує прибутку, єдиним джерелом власних коштів є внески засновників. На ПП "Фіт-Стайл" сума власних коштів складає 50.0 тис. грн. Таким чином, щоб придбати всі необхідні активи, необхідно залучити кредитні кошти. Сума кредиту становить 282.60 тис. грн. ( 332.60 - 50.0 ).

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

Таблиця 7 - Структура кредиту для придбання активів, розподіл погашення за рокамиРисунок 6 - Структура погашення кредиту ПП "Фіт-Стайл"

ПП "Фіт-Стайл" доцільно взяти кредит на 48.0 місяців під 20.0% річних. Щорічно витрати на сплату відсотків становлять 32.55 тис. грн., на погашення тіла кредиту потрібно виділяти 70.65 тис. грн. щорічно.

4. Планування фінансових результатів

4.1. Розрахунок точки беззбитковості

Точна беззбитковості підприємства - це розрахунок мінімальної суми доходу, при якій підприємство не отримає ні прибутку ні збитку, тобто це сума загальних витрат підприємства. Проаналізуємо, якою буде загальна сума витрат підприємства. Ми вже дослідити структуру та динаміку планових витрат операційної діяльності. Сплата відсотків - це витрати фінансової діяльності. Включимо дані витрати до загальної суми. Валові витрати проаналізуємо в таблиці 8.

Таблиця 8 - Планування валових витрат ПП "Фіт-Стайл"

Таким чином, точка беззбитковості в 2016 році складає 299.91 тис. грн., в 2017 році складає 394.78 тис. грн., в 2018 році складає 504.29 тис. грн., в 2019 році складає 630.85 тис. грн., в 2020 році складає 687.38 тис. грн.

Головним джерелом прибутку підприємства є націнка. На ПП "Фіт-Стайл" планова націнка становить 40.0 %. Проведемо планування доходів діяльності із врахуванням націнки.

Таблиця 9 - Планування доходів та фінансових результатів ПП "Фіт-Стайл"Рисунок 7 - Планування доходів та фінансових результатів ПП "Фіт-Стайл"

Плановий обсяг надходжень від реалізації в 2016 році становить 419.88 тис. грн., тобто підприємство планує отримувати середньоденну виручку в розмірі 0.70 тис. грн. Обсяги доходів зростатимуть щороку. Так, плановий чистий дохід в 2017 році складе 552.69 тис. грн., а до 2020 року показник складатиме 962.33 тис. грн.

За даними таблиці можна зробити висновок, що підприємство буде прибутковим. Плановий чистий прибуток складе 100.77 тис. грн. При розрахунках враховується і оподаткування прибутку, сума податку в 2016 році складає 16%.

Підприємство є платником податку на прибуток. Отже, в 2017 році плановий прибуток до оподаткування становить 157.91 тис. грн., після оподаткування чистий прибуток підприємства складе 132.65 тис. грн. В наступні роки заплановано зростання прибутку, в 2018 році темп приросту становить 27.74%, в 2019 році - 25.10%, в 2020 році 8.96%. Через 5 років плановий чистий прибуток становить 230.96 тис. грн.

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

4.2. Планування грошових потоків

Каса на початок 2016 р.

Каса на кінець 2016 г.

23.10

Каса на кінець 2017 р.

105.44

5. Ефективність інвестиційного проекту

При оцінці ефективності проекту проводять розрахунок наступних показників:

 • чистий дисконтований дохід;
 • індекс доходності;
 • період окупності інвестицій;
 • внутрішня норма доходності інвестицій.

Для того, щоб отримати дані показники, необхідно розрахувати грошові потоки ПП "Фіт-Стайл".

Таблиця 10 - Грошові потоки ПП "Фіт-Стайл" в 2016 - 2020 рр.

В 2016 році додатній грошовий потік становить 419.88 тис. грн., від'ємний - 337.54 тис. грн.. Різниця між цими показниками, що становить 82.34 тис. грн., є чистим грошовим потоком підприємства за 2016 р. Спланувавши грошові потоки на 5 років, встановлено, що додатній грошовий потік в 2020 р. становитиме 962.33 тис. грн., від'ємний - 731.37 тис. грн., а чистий 230.96 тис. грн.

Проведемо дисконтування грошових потоків, для цього необхідно визначити ставку дисконту.

При оцінці майбутніх інвестицій необхідно врахувати ставку дисконту, тобто ставку відсотків, який показує мінімальну суму доходу щорічно, при якому інвестор готовий інвестувати. За допомогою дисконта визначають спеціальний коефіцієнт дисконтування (базується на формулі складних відсотків) для прирівнювання цінності грошових потоків в майбутніх періодах до теперішньої цінності.

В широкому сенсі норма дисконту показує затрати в основний капітал і показує норму прибутку, яку би підприємство могло отримати, займаючись альтернативними видами діяльності.

Для постійної норми дисконту E коефіцієнт дисконтування і визначається за формулою:

i = 1 / (1-E)t

Ставка дисконтування (i) — це та вартість залученого капіталу (сукупного грошового потоку), при якому інвестор готовий вкладати в бізнес;

Е - норма дисконту;

t - період;

Таблиця 11 - Розрахунок ставки дисконту

Проведемо дисконтування грошових потоків ПП "Фіт-Стайл".

Ставка дисконтування є ключовим елементом в дисконтуванні доходу. Вона показує, яку норму прибутку необхідно врахувати інвесторові при вкладанні в інвестиційний проект. Ставка дисконту використовує багато факторів, які залежать від об'єкту оцінки і може включати в себе: інфляційну складову, дохідність по безризикових активах, додаткову норму прибутку за ризик, ставку рефінансування, середеньозважену вартість капіталу, відсоток за банківськими вкладеннями та ін.

DCF = CF / (1+r)t

Таблиця 12 - Дисконтування грошових потоків ПП "Фіт-Стайл"

Одним із найбільш ефективних способів оцінки ефективності інвестиційного проекту є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який базується на співставленні величини початкових інвестицій (IC) з загальною сумою дисконтованого чистого грошового потоку, який поступає в досліджуваний період.

Притік грошових коштів представляє собою норму очікуваного інвестором доходу. В нашому випадку цей відсоток очікування складає 10 %.

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

NPV розраховується за формулою:

NPV = CF - IC

Де NPV- сума чистого приведеного доходу по реальному інвестиційному проекту;

CF - сума чистого грошового потоку (приведена до справжньої вартості) за весь період експлуатації інвестиційного проекту (до початку нових інвестицій в його реконструкцію чи модерацію). Якщо новий період експлуатації до початку нового інвестування в даний об'єкт визначити складно, його приймають в розрахунках в розмірі 5-ти років;

IC - сума інвестованого капіталу в реалізацію реального проекту (при рівномірному вкладенні приведена до справжньої вартості).

Чистий приведений дохід (ефект) (NPV) = 699.18 - 319.50 = 379.68 тис. грн.

Індекс доходності (англ. PI, DPI, Present value index, Profitability Index, benefit cost ratio) – показник ефективності інвестицій, що представляє собою відношення дисконтованих доходів до розміру інвестиційного капіталу. Інші синоніми індексу доходності, які несуть аналогічний економічний зміст: індекс прибутковості та індекс рентабельності інвестиційного проекту.

PI = NPV / IC

Індекс доходності інвестицій (PI) = 699.18 / 319.50 = 2.19

Період окупності інвестицій (PP) є показником, що характеризує термін, за який вкладений капітал принесе дохід.

Період окупності (PP) = 319.50 / (699.18 / 5) = 2.28 років.

Внутрішня норма доходності (прибутку, внутрішній коефіцієнт окупності, Internal Rate of Return - IRR) - норма прибутку, який підприємство отримає від інвестиційної діяльності. Це та норма прибутку (бар'єрна ставка або ставка дисконтування), при якій чиста поточна вартість інвестицій рівняється нулю, або це та ставка дисконта, при якій досконтні доходи від проекту прирівнюються до інвестиційних видатків. Внутрішня норма доходності визначає максимально допустиму ставку дисконта, при якій можна інвестувати без втрат для власника коштів.

IRR = r, при якому NPV = f(r) = 0,

Проведемо розрахунок внутрішньої норми прибутку. Для цього необхідно зазначити верхній бар'єр норми дисконту, який, як правило, є на рівні 10 %. Припустимо, що верхня межа складає 15%.

Проведемо дисконтування чистого грошового потоку за верхньою межою дисконтної ставки.

Таблиця 13 - Дисконтування грошового потоку методом послідовного наближення.

IRR = 10 + (15 - 10) * 699.18 / (699.18 - (480.92)) = 12.96%

Підсумуємо дослідження та покажемо всі показники ефективності інвестиційного проекту в таблиці 14.

Таблиця 14 - Показники ефективності інвестиційного проекту

6. Планування структури капіталу ПП "Фіт-Стайл"

Спланувавши необхідну вартість активів та визначившись із джерелами фінансування можна скласти плановий баланс підприємства на наступні 5 років.

Таблиця 15 - Планові показники балансу ПП "Фіт-Стайл" на наступні 5 років

WACC (Weight average cost of capital) – показник середньозваженої вартості капіталу, який використовують при оцінці необхідності інвестування в різні цінні папери, проекти та дисконтування очікуваних доходів від інвестицій та визначення вартості капіталу компанії.

WACC = (Власний капітал * Ставка дисконту + Залучений капітал * Кредитна ставка * (1- Ставка податку на прибуток) ) / Капітал

Проведемо підрахунок показника на 01.01.2017 :

WACC = (149.27 * 10 + 211.95 * 20.0 * (1- 0.16) ) / 361.22 = 13.99 %

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

Таким чином, середньозважена вартість капіталу ПП "Фіт-Стайл" :

в 2017 році складає 13.99%;
в 2018 році складає 12.27%;
в 2019 році складає 10.92%;
в 2020 році складає 10.00%.

Зарубіжні та вітчизняні фінансисти вважають показник фінансового важелю (DFL Degree of financial leverage) одним із основних показників впливу структури капіталу на прибуток підприємства.

Показник, що показує рівень додаткового прибутку на власний капітал при різних варіантах структури капіталу, називається ефектом фінансового лівериджу, він розраховується за формулою:

ЕФЛ = (1-Спп) * (Кра - Св) * ПК / СК

где СПП - ставка податку на прибуток;

Кра - коефіцієнт рентабельності активів;

Св - ставка відсотку за кредит;

ПК - сума залученого капіталу;

СК - середня сума власного капіталу.

Вплив даного показника на прибуток можна розрахувати в таблиці 16.

Таблиця 16 - Вплив ефекту фінансового лівериджу на кінцеві результати ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020 рр

Таким чином, можна зробити висновки про те, що фінансова політика є вигідною, показник ефекту фінансового важеля показує наскільки відсотків збільшиться рентабельність власного капіталу за рахунок залучених до обороту кредитних коштів.

Висновки

Для реалізації бізнес-ідеї ПП "Фіт-Стайл" необхідні кошти. Будь-яке підприємство, яке розпочинає свою діяльність на ринку, повинно мати власні кошти, що формують статутний капітал. Для досліджуваного підприємства сума власних коштів становить 50.0 тис. грн. Даних коштів недостатньо для того, щоб закупити всі необхідні активи для роботи підприємства, тому необхідно взяти кредит. Щоб підрахувати суму, необхідну для кредитування, потрібно порахувати вартість інвестицій. На першому етапі підрахуємо вартість капітальних інвестицій - вкладень в нерухомість, транспорт, обладнання та інші основні засоби. Сума капітальних інвестицій становить 205 тис. грн. Крім них, також потрібні обігові кошти. Їх вартість складає сума запасів на складах та грошові кошти на розрахунковому рахунку. Необхідна сума запасів для початку бізнесу становить 30.0тис. грн. Також потрібні кошти для реєстрації підприємства та інших витрат, пов'язаних із відкриттям фірми. Загальна сума інвестицій становить 319.50тис. грн. Головне завдання, яке повинно виконати підприємство - це перейти поріг беззбитковості. Щоб визначити значення точки беззбитковості потрібно спланувати витрати підприємства. Для організації бізнесу потрібно залучити трудові ресурси. Планова чисельність персоналу становить 2 чол. Якщо запланувати середню місячну заробітну плату на рівні 4.0 тис. грн., то річні видатки на персонал складуть 117.12 тис. грн.

Для виготовлення товарів та послуг необхідні витрати матеріалів. Планова матеріалоємність продукції становить 3.0%, таким чином планові затрати матеріалів в першому році роботи складуть - 8.02 тис. грн. Амортизаційні витрати складають 52.22 тис. грн.

До складу інших витрат можуть бути включені витрати на оренду, рекламу, перевезення товарів, комунальні видатки та податки. Сума інших витрат операційної діяльності в першому році діяльності складає 90 тис. грн. Підрахувавши всі витрати можна спрогнозувати точку беззбитковості, яка складе 299.91 тис. грн. в 2016 році. Попередня оцінка потужності ПП "Фіт-Стайл" дає можливість спрогнозувати, що такий дохід підприємство може отримати за рік, тому є сенс взяти кредит на 48.0 місяців під 20.0% річних. Сума кредиту 332.60 тис. грн. За попередніми підрахунками плановий дохід ПП "Фіт-Стайл" повинен скласти 419.88 тис. грн., це дасть можливість отримати 100.77 тис. грн. чистого прибутку.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту показала, що при даних прогнозах грошових потоків період окупності становить 2.28 років, а чистий приведений дохід - 379.68 тис. грн.

Даний звіт виконаний програмою BUSINESS PLAN ONLINE. Ви можете зробити аналогічний за власними розрахунками.

За результатами прогнозу структури капіталу в 2017 вартість майна становить 361.22 тис. грн., при цьому сума власного капіталу складає 149.27 тис. грн. До 2020 року планова вартість капіталу складе 663.32 тис. грн. Середньозважена вартість капіталу складе 10.00%.

Автор: kseniya_www · 03.11.2016 19:29 · Примеры работ