Приклад скороченого звіту, що може використовуватись для курсової роботи

Калькуляція затрат на придбання капіталу

Капітальне інвестування. Для того, щоб реалізувати бізнес-ідею ПП "Фіт-Стайл" необхідно визначити суму інвестицій. Інвестувати планується в основний та оборотний капітал. Визначимо суму, яку потрібно вкласти на придбання основного капіталу.

 • Вартість обладнання становить 150.0 тис. грн.
 • Для комплектації виробничого процесу та офісу необхідні меблі, їх вартість становить 50.0 тис. грн.
 • Вартість комп'ютерної техніки становить 5.0 тис. грн.
 • Для організації роботи комп'ютерів необхідно придбати програмне забезпечення, його вартість становить 3.0 тис. грн.

В таблиці показано вартість необхідних необоротних активів.

Таблиця - Вартість необоротних активів, які планується придбати, тис. грн.
Назва необоротного активуПервісна вартість активу, тис. грн.Період експлуатації, роківЛіквідаційна вартість активу, тис. грн.
Обладнання150.04.01.50
Меблі50.04.00.50
Комп'ютери та техніка5.04.00.05
Програмне забезпечення3.02.00.03
Всього208

Таким чином, вартість необоротних активів складає 208 тис. грн. Витрати на придбання необоротних активів не зараховуються до витрат відразу, сума списується в вигляді амортизаційних відрахувань. Компанія обрала лінійний спосіб амортизації.

Крім інвестицій в основний капітал, підприємству необхідні і інші вкладення. Для реєстрації бізнесу витратиться 1.50 тис. грн., це сума, яка необхідна на оформлення документів, реєстрацію в контролюючих органах, виготовлення печатки та ін. Для початку діяльності необхідно, щоб на складі знаходились товарні (матеріальні) запаси. Прогнозована сума залишків товарів на складі на початок діяльності складає 30.0 тис. грн. Для організації діяльності на початковому етапі необхідні готівкові кошти, їх сума складає 10.0 тис. грн. Щоб бізнес запрацював, необхідно провести ремонт приміщення. За попередніми підрахунками вартість ремонтних робіт становить 70.0 тис. грн.

Потрібно врахувати, що ПП "Фіт-Стайл" не зможе з першого місяця роботи заробити на утримання персоналу, сплату комунальних та податків. Для цього необхідно мати резервні кошти, які можна буде використати на випадок недоотримання планового рівня доходу. Планові річні видатки становлять 267.36 тис. грн., в місяць необхідно близько 13.10 тис. грн.

Таким чином, для бізнесу потрібна сума 332.60 тис. грн. в т.ч.:

 • основні запаси 205 тис. грн.;
 • нематеріальні активи 3.0 тис. грн.;
 • запаси товарів та матеріалів 30.0 тис. грн.;
 • гроші на розрахунковому рахунку 10.0 тис. грн.;
 • капітальні інвестиції (ремонт) 70.0 тис. грн.;
 • додаткова сума на реєстрацію бізнесу 1.50 тис. грн.
 • резервний капітал на погашення витрат 13.10 тис. грн.
Даний звіт виконаний програмою Business Plan Online. Ви можете скласти аналогічну розрахункову частину за власними даними.

Калькуляція постійних витрат діяльності

Планування витрат операційної діяльності. З приведених вище розрахунків можна підсумувати загальну суму витрат операційної діяльності. Зробимо це в таблиці.

Таблиця - Планування витрат операційної діяльності ПП "Фіт-Стайл" на 2016 - 2020 рр.

Показник20162017201820192020
Матеріальні витрати8.0210.8714.1517.9520.62
Витрати на оплату праці96162240330432
Соціальні відрахування21.1235.6452.8072.6095.04
Амортизація52.2252.2250.7450.740
Інші витрати90101.50114.05127.02139.72
Всього267.36362.23471.74598.30687.38
Планові витрати операційної діяльності ППФіт-Стайл на 2016 - 2020 рр.
Планові витрати операційної діяльності ППФіт-Стайл на 2016 - 2020 рр.

Матеріальні витрати підприємства в 2016 році складають 8.02 тис. грн. В наступному році вони збільшаться на 2.85 тис. грн. (темп приросту складає 35.48%). За період з 2017 по 2018 рр. матеріальні витрати збільшаться на 3.29 тис. грн. і складуть 14.15 тис. грн. В наступному році показник збільшаться на 3.80 тис. грн. (26.83%). В 2020 році матеріальні витрати складуть 20.62 тис. грн., що більше показника попереднього року на 2.67 тис. грн., темп приросту складає 14.89%.

Фонд заробітної плати складе в 2016 році 96 тис. грн. В наступному році витрати збільшаться на 66 тис. грн. (очікуваний темп приросту 68.75%). За період з 2017 по 2018 рр. витрати на оплату праці збільшаться на 78 тис. грн. і складуть 240 тис. грн. В наступному році показник збільшиться на 90 тис. грн. (37.50%). В 2020 році витрати на оплату праці складуть 432 тис. грн., що більше показника попереднього року на 102 тис. грн., темп приросту складе 30.91%.

Соціальні відрахування складають в 2016 році 21.12 тис. грн. В наступному році вони виростуть на 14.52 тис. грн. (темп приросту заплановано на 68.75%). За період з 2017 по 2018 рр. соціальні витрати збільшаться на 17.16 тис. грн. і складують 52.80 тис. грн. В наступному році показник збільшиться на 19.80 тис. грн. (37.50%). В 2020 році витрати на соціальне страхування складуть95.04 тис. грн., що більше показника попереднього року на 22.44 тис. грн., темп приросту запланований на рівні 30.91%.

Амортизаційні витрати складуть в 2016 році 52.22 тис. грн.

Інші витрати складуть в 2016 році 90 тис. грн. В наступному році вони зростуть на 11.50 тис. грн. (темп приросту запланований на рівні 12.78%). За період з 2017 по 2018 рр. інші витрати зростуть на 12.55 тис. грн. і складуть 114.05 тис. грн. В наступному році показник зросте на 12.97 тис. грн. (11.37%). В 2020 році інші витрати складуть 139.72 тис. грн., що більше показника попереднього року на 12.70 тис. грн., темп приросту заплановано на рівні 10.00%.

Планові витрати операційної діяльності складуть в 2016 році 267.36 тис. грн. В наступному році вони виростуть на 94.87 тис. грн. (темп росту - 35.48%). За період з 2017 по 2018 рр. операційні витрати виростуть на 109.51 тис. грн. і складуть 471.74 тис. грн. В наступному році показник витрат збільшиться на 126.56 тис. грн. (26.83%). В 2020 році витрати складуть 687.38 тис. грн., що більше показника 2019 року на 89.08 тис. грн., темп приросту заплановано на рівні 14.89%.

Дана курсова робота виконана програмою Business Plan Online. Ви можете скласти власну унікальну роботу за декілька хвилин, користуючись даною програмою.

Формування джерел фінансування

На підприємствах для придбання активів використовується власний та залучений капітал. Власним капіталом є статутний капітал та прибуток, за рахунок який придбаваються активи. Оскільки підприємство ще не отримує прибутку, єдиним джерелом власних коштів є внески засновників. На ПП "Фіт-Стайл" сума власних коштів складає 50.0 тис. грн. Таким чином, щоб придбати всі необхідні активи, необхідно залучити кредитні кошти. Сума кредиту становить 282.60 тис. грн. ( 332.60 - 50.0 ).

Таблиця - Структура кредиту для придбання активів, розподіл погашення за роками
Показник20162017201820192020
Сума кредиту, тис. грн.70.6570.6570.6570.650
Банківські відсотки, тис. грн.32.5532.5532.5532.550
Загальна сума боргу, тис. грн.103.20103.20103.20103.200
Структура погашення кредиту ППФіт-Стайл
Структура погашення кредиту ППФіт-Стайл

ПП "Фіт-Стайл" доцільно взяти кредит на 48.0 місяців під 20.0% річних. Щорічно витрати на сплату відсотків становлять 32.55 тис. грн., на погашення тіла кредиту потрібно виділяти 70.65 тис. грн. щорічно.

Виробнича програма та плановий рівень продаж

Точна беззбитковості підприємства - це розрахунок мінімальної суми доходу, при якій підприємство не отримає ні прибутку ні збитку, тобто це сума загальних витрат підприємства. Проаналізуємо, якою буде загальна сума витрат підприємства. Ми вже дослідити структуру та динаміку планових витрат операційної діяльності. Сплата відсотків - це витрати фінансової діяльності. Включимо дані витрати до загальної суми. Валові витрати проаналізуємо в таблиці.

Таблиця - Планування валових витрат ПП "Фіт-Стайл"
Показник20162017201820192020
Операційні витрати267.36362.23471.74598.30687.38
Фінансові витрати32.5532.5532.5532.550
Всього299.91394.78504.29630.85687.38

Таким чином, точка беззбитковості в 2016 році складає 299.91 тис. грн., в 2017 році складає 394.78 тис. грн., в 2018 році складає 504.29 тис. грн., в 2019 році складає 630.85 тис. грн., в 2020 році складає 687.38 тис. грн.

Головним джерелом прибутку підприємства є націнка. На ПП "Фіт-Стайл" планова націнка становить 40.0 %. Проведемо планування доходів діяльності із врахуванням націнки.

Таблиця - Планування доходів та фінансових результатів ПП "Фіт-Стайл"
Показник20162017201820192020
Доходи419.88552.69706.01883.19962.33
Видатки299.91394.78504.29630.85687.38
Прибуток до оподаткування119.97157.91201.72252.34274.95
Податок на прибуток19.1925.2732.2740.3743.99
Чистий прибуток100.77132.65169.44211.97230.96
Планування доходів та фінансових результатів ППФіт-Стайл
Планування доходів та фінансових результатів ППФіт-Стайл

За даними таблиці можна зробити висновок, що підприємство буде прибутковим. Плановий чистий прибуток складе 100.77 тис. грн. При розрахунках враховується і оподаткування прибутку, сума податку в 2016 році складає 16%.

Підприємство є платником податку на прибуток. Отже, в 2017 році плановий прибуток до оподаткування становить 157.91 тис. грн., після оподаткування чистий прибуток підприємства складе 132.65 тис. грн. В наступні роки заплановано зростання прибутку, в 2018 році темп приросту становить 27.74%, в 2019 році - 25.10%, в 2020 році 8.96%. Через 5 років плановий чистий прибуток становить 230.96 тис. грн.

Дана курсова робота виконана програмою Business Plan Online. Ви можете скласти власну унікальну роботу за декілька хвилин, користуючись даною програмою.

Ефективність реалізації бізнес-плану

При оцінці ефективності проекту проводять розрахунок наступних показників:

 • чистий дисконтований дохід;
 • індекс доходності;
 • період окупності інвестицій;
 • внутрішня норма доходності інвестицій.


Для того, щоб отримати дані показники, необхідно розрахувати грошові потоки ПП "Фіт-Стайл".

Таблиця - Грошові потоки ПП "Фіт-Стайл" в 2016 - 2020 рр.
Показники20162017201820192020Всього за 2016 - 2020 рр
Додатній грошовий потік419.88552.69706.01883.19962.333524.10
Від'ємний грошовий потік337.54438.47556.48691.14731.372754.99
Чистий грошовий потік82.34114.22149.53192.05230.96769.10

В 2016 році додатній грошовий потік становить 419.88 тис. грн., від'ємний - 337.54 тис. грн.. Різниця між цими показниками, що становить 82.34 тис. грн., є чистим грошовим потоком підприємства за 2016 р. Спланувавши грошові потоки на 5 років, встановлено, що додатній грошовий потік в 2020 р. становитиме 962.33 тис. грн., від'ємний - 731.37 тис. грн., а чистий 230.96 тис. грн.

Проведемо дисконтування грошових потоків, для цього необхідно визначити ставку дисконту.

Таблиця - Розрахунок ставки дисконту
Рік (t)Норма дисконту (Е)Ставка дисконту (i)
1101.10
2101.21
3101.33
4101.46
5101.61

Проведемо дисконтування грошових потоків ПП "Фіт-Стайл".

Таблиця - Дисконтування грошових потоків ПП "Фіт-Стайл"
Показник20162017201820192020Всього за 2016 - 2020 рр
Дисконтований додатній грошовий потік381.71502.45641.82802.90874.843203.72
Дисконтований чистий прибуток91.61109.62127.30144.78143.41616.72
Дисконтований чистий грошовий потік74.86103.83135.94174.59209.96699.18

Одним із найбільш ефективних способів оцінки ефективності інвестиційного проекту є розрахунок чистого приведеного доходу (NPV), який базується на співставленні величини початкових інвестицій (IC) з загальною сумою дисконтованого чистого грошового потоку, який поступає в досліджуваний період.

Чистий приведений дохід (ефект) (NPV) = 699.18 - 319.50 = 379.68 тис. грн.

Індекс доходності (англ. PI, DPI, Present value index, Profitability Index, benefit cost ratio) – показник ефективності інвестицій, що представляє собою відношення дисконтованих доходів до розміру інвестиційного капіталу. Інші синоніми індексу доходності, які несуть аналогічний економічний зміст: індекс прибутковості та індекс рентабельності інвестиційного проекту.

Індекс доходності інвестицій (PI) = 699.18 / 319.50 = 2.19

Період окупності інвестицій (PP) є показником, що характеризує термін, за який вкладений капітал принесе дохід.

Період окупності (PP) = 319.50 / (699.18 / 5) = 2.28 років.

Проведемо розрахунок внутрішньої норми прибутку. Для цього необхідно зазначити верхній бар'єр норми дисконту, який, як правило, є на рівні 10 %. Припустимо, що верхня межа складає 15%.

Проведемо дисконтування чистого грошового потоку за верхньою межою дисконтної ставки.

Таблиця - Дисконтування грошового потоку методом послідовного наближення.
Показник20162017201820192020Всего
Чистий грошовий потік82.34114.22149.53192.05230.96769.10
Дисконтований чистий грошовий потік (Е1)74.86103.83135.94174.59209.96699.18
Дисконтований чистий грошовий потік (Е2)71.6086.3798.32109.81114.83480.92

IRR = 10 + (15 - 10) * 699.18 / (699.18 - (480.92)) = 12.96%

Підсумуємо дослідження та покажемо всі показники ефективності інвестиційного проекту в таблиці.

Таблиця - Показники ефективності інвестиційного проекту
ПоказникЗначення
CashFlowЧистий грошовий потік82.34
E1Дисконтований чистий грошовий потік (Е1)74.86
NPVЧистий приведений дохід379.68
PiІндекс доходності2.19
IRRВнутрішня норма доходності,%12.96
PPПеріод окупності, років2.28

Таким чином, можна відзначити, що інвестиційний проект є перспективним, підприємство буде прибутковим і матиме хороші довгострокові перспективи.

Даний звіт виконаний програмою Business Plan Online. Його можна використовувати для аналітичної частини курсової роботи.

Висновки

Для реалізації бізнес-ідеї ПП "Фіт-Стайл" необхідні кошти. Будь-яке підприємство, яке розпочинає свою діяльність на ринку, повинно мати власні кошти, що формують статутний капітал. Для досліджуваного підприємства сума власних коштів становить 50.0 тис. грн.. Даних коштів недостатньо для того, щоб закупити всі необхідні активи для роботи підприємства, тому необхідно взяти кредит. Щоб підрахувати суму, необхідну для кредитування, потрібно порахувати вартість інвестицій. На першому етапі підрахуємо вартість капітальних інвестицій - вкладень в нерухомість, транспорт, обладнання та інші основні засоби. Сума капітальних інвестицій становить 205 тис. грн. Крім них, також потрібні обігові кошти. Їх вартість складає сума запасів на складах та грошові кошти на розрахунковому рахунку. Необхідна сума запасів для початку бізнесу становить 30.0тис. грн. Також потрібні кошти для реєстрації підприємства та інших витрат, пов'язаних із відкриттям фірми. Загальна сума інвестицій становить 319.50тис. грн. Головне завдання, яке повинно виконати підприємство - це перейти поріг беззбитковості. Щоб визначити значення точки беззбитковості потрібно спланувати витрати підприємства. Для організації бізнесу потрібно залучити трудові ресурси. Планова чисельність персоналу становить 2 чол. Якщо запланувати середню місячну заробітну плату на рівні 4.0 тис. грн., то річні видатки на персонал складуть 117.12 тис. грн.

Для виготовлення товарів та послуг необхідні витрати матеріалів. Планова матеріалоємність продукції становить 3.0%, таким чином планові затрати матеріалів в першому році роботи складуть - 8.02 тис. грн. Амортизаційні витрати складають 52.22 тис. грн.

До складу інших витрат можуть бути включені витрати на оренду, рекламу, перевезення товарів, комунальні видатки та податки. Сума інших витрат операційної діяльності в першому році діяльності складає 90 тис. грн. Підрахувавши всі витрати можна спрогнозувати точку беззбитковості, яка складе 299.91 тис. грн. в 2016 році. Попередня оцінка потужності ПП "Фіт-Стайл" дає можливість спрогнозувати, що такий дохід підприємство може отримати за рік, тому є сенс взяти кредит на 48.0 місяців під 20.0% річних. Сума кредиту 332.60 тис. грн. За попередніми підрахунками плановий дохід ПП "Фіт-Стайл" повинен скласти 419.88 тис. грн., це дасть можливість отримати 100.77 тис. грн. чистого прибутку.

Оцінка ефективності інвестиційного проекту показала, що при даних прогнозах грошових потоків період окупності становить 2.28 років, а чистий приведений дохід - 379.68 тис. грн.

Автор: kseniya_www · 03.11.2016 19:28 · Примеры работ