Назва підприємства
Первісна вартість об'єкта оподаткування
Період експлуатації
Ліквідаційна вартість
Плановий обсяг виробництва за весь період експлуатації
Сума чисел років
Виробнича ставка амортизації
Норма амортизації для методу зменшення залишкової вартості
Норма амортизації для методу прискорення зменшення залишкової вартості

Виробничий метод амортизації

Вироблено продукції Амортизація Накопичена амортизація (знос) Залишкова вартість (балансова)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Всього